அபிராமி பட்டர் அருளிய அபிராமி அந்தாதி : மலையென வரும் துன்பம் பனியென நீங்க :: ததியுறு மத்திற் சுழலும் என்ஆவி தளர்விலதோர் கதியுறும் வண்ணம் கருது கண்டாய்; கமலாலயனும், மதியுறு வேணி மகிழ்நனும், மாலும் வணங்கிஎன்றும் துதியுறு சேவடியாய்! சிந்துரானன சுந்தரியே.
First Internal Exam Commenced from 04.04.2022 to 09.04.2022

Library

Our Library was established in the year 2005. It holds more than 25,000 book volumes.

Centre for Placement & Training

We are facilitating campus recruitment with Multinational Companies and Corporate to our students.

Graduation

The Graduation Ceremony highlights the special accomplishments to the students.

Hostel

Our College facilitate an excellent Hostel facility for both Boys & Girls to feel homely and pursue their studies in serene atmosphere.

LABORATORY

This college has six fully air conditioned computer laboratories with latest 800 TFT, LCD monitors and systems with latest configuration.

LANGUAGE LAB

High Tech Language Lab is established to improve the student’s communication skills. It can improve the way that you operate through out life.

CAFETERIA

Canteen facilities are available for the staff and students in the college campus. It provides Breakfast, Vegetarian Lunch and Snacks at fair prices.

TRANSPORT

College offers Transport facilities for both Boys and Girls students. Eight buses and Six Vans ply from college to Vadipatti, Nilakottai, Batlagundu,Vadamadurai,Vedasandur,Natham, Oddanchathram and in and around Dindigul. etc.,

Upcoming Events

10Nov

University Practical Examination

9:00 am - 4:00 pmLab I-Lab VI
17Nov

Model Examination

9:00 am - 4:00 pmCollege Premises
27Apr

Competition

9:00 am - 4:00 pmLab I-Lab VI

WELCOME TO PARVATHY'S ARTS AND SCIENCE COLLEGE

Parvathy’s Arts and Science College is one of the many folded contributions of K.K.R. Natarajan, N. Parvathy Ammal Educational Trust. It is founded by an eminent business family in Dindigul with the noble vision of imparting quality higher education to the students.

An array of high class infrastructural facilities is made available to enable the students to excel themselves in their branches of study. We intend to offer a truly international class learning experience with renowned faculty members and to promote the college as a reputed Centre for Higher Education in the southern part of Tamil Nadu.

Application / Registration available via online modes  

Apply Now

Testimonials

Student @ PASC

An equal education opportunity without regard to gender, marital status, color, race, religion, national origin or disability”